pondělí 18. června 2012

PR Nie je lacnejšia forma reklamy

Už od nepamäti sa vedú diskusie na tému, ktorý z nástrojov na meranie a vyhodnocovanie efektivity PR je ten NAJ...Najúčinnejší, najspravodlivejší, najlepší...
Jedným z prístupov je Barcelonská deklarácia princípov tohto merania. Bola schválená 19.júla 2010 významnými asociáciami ako Global Alliance, ICCO, Institute for Public Relations, Public Relations Society of America a AMEC US & Agency Leaders Chapter.

Prijatím tejto deklarácie ako základnej a kľúčovej metodiky sa partneri Worldcom zaviazali, že nasledovných sedem princípov bude pre nich vždy predpokladom dosiahnutia štandardov kvality poskytovaných služieb klientom. Tu sú:
1. Najdôležitejším je stanoviť si ciele a spôsob merania.
2. Klásť dôraz na vyhodnocovanie výsledkov, nie na meranie výkonu.
3. Pokiaľ je to možné, mal by byť hodnotený vplyv na obchodné výsledky.
4. Hodnotenie médií si vyžaduje kvantitu aj kvalitu.
5. AVE nie sú hodnoty PR.
6. Sociálne médiá – nie len, že môžu, oni musia byť súčasťou vyhodnocovania
7.  Pre dobré meno je prvoradá transparentnosť a opakovateľnosť.

Meranie účinnosti PR kampaní je veľmi horúcou témou. Venujú sa jej účastníci konferencií aj summitov, ale zatiaľ ešte nie je povinnou prezentáciou projektov. V najlepšom prípade agentúry ponúkajú na základe požiadavky zákazníka niekoľko snímok o metodike riešenia a hodnotení. Prijatie barcelonských zásad je v podstate nádejou, že táto časť PR kampaní nebude len nástrojom zodpovednosti, ale taktiež efektívneho plánovania a rozvíjania celých PR programov. Je dôležité, aby meranie PR nebolo len o počítaní mediálnej hodnoty výstupov, ale bolo naviazané na celkové ciele, ktoré si klient stanoví na začiatku. Nesmieme zabúdať, o čom PR v skutočnosti je. PR sa nerobí LEN preto, aby sa témy súvisiace s klientom spomínali v médiách, ale aby klient napĺňal svoje obchodné ciele a dosahoval podstatu toho, prečo jeho firma vznikla. ZISK. Rozhodne nie je cieľom, aby sa o klientovi písalo v čo najväčšom počte médií, ktoré sú mnohokrát nerelevantné a pôsobia len na dosiahnutie „wau efektu“. Meranie „ Share of Voice“ alebo mapovanie povedomia o značke/produkte/službe pred a po, to je jednou z ciest. Je dôležité si uvedomiť, že sila PR je v práci s verejnosťou a jej citlivým vnímaním všetkého naokolo. Nie je dôležité, aby klient na svojich potenciálnych zákazníkov odvšadiaľ „vykúkal“ , ale aby sa vybudoval jeho pozitívny imidž a verejnosť vnímala jeho produkty či služby ako svoj prínos.

Žádné komentáře:

Okomentovat