úterý 19. března 2013

Public Relations: význam a hodnota pro koho vlastně?Jaký je účel PR? Kdo by měl vyhledávat profesionální pomoc? Jaké benefity získávají společnosti a organizace z profesionální komunikace?

PR znamená veřejné vztahy, tedy vztahy s vnějšími subjekty. Každý, kdo je v kontaktu s lidmi, organizacemi nebo iniciativami, které stojí mimo jeho organizaci či společnost, a nabízí produkty, řešení nebo služby, klade důraz přesně na tyhle vztahy. Protože pokud je společnost nebo organizace v kontaktu s ostatními lidmi, nachází se ve středu veřejného zájmu. 

Veřejnost se stává názorovým trhem od chvíle, kdy se její pozornost obrací k nabídkám. Každý má názor, ať už nováček nebo expert, zákazník nebo náhodný kolemjdoucí. Společnost vytváří obraz sebe sama, nezávisle na tom, jestli to bylo jejím záměrem. Nicméně, společnost tento obraz může i ovlivnit: záleží jen na ní, zda se bude angažovat a vyvíjet vlastní aktivity. 

Je zřejmé, že nemá smysl zabývat se vnějšími efekty nedbale, ale zaměřit se na ně zblízka. Proto si společnosti objednávají u PR agentur komplexní analýzy působení značky na veřejnost, což je správný postup, jak získat otevřený a nestranný vhled do dění mimo společnost. Profesionální analýza pomůže se správným zacílením obsahu a dosažením kýžených výsledků, a přesně v tomto momentě začíná práce PR agentury.

Efektivnost PR kampaní lze určit pouze v případě, že jsou stanoveny měřitelné cíle. Výsledky PR je možné posuzovat podle ukazatelů vstupů, výstupů a úspěchu. Do ukazatele vstupů patří např. počet nových sdělení, počet setkání s cílovou skupinou nebo počet uskutečněných rozhovorů. Tímto měřením však není dosaženo zjištění efektivnosti, ale pouze zjištění realizovaných aktivit. Dalším ukazatelem, tentokrát výstupů, jsou měřeny výsledky PR. Patří sem pokrytí médií, jako je prostor v tisku nebo čas v televizi ve spojení s tonalitou zprávy. Posledním ukazatelem je ukazatel úspěchu, který měří dosažení stanovených cílů ve vztahu k cílovým skupinám. Patří sem např. vývoj image, změny v povědomí a názorech.

Chcete-li dosáhnout co nejvyšší efektivity PR kampaní, svěřte jejich organizaci do rukou odborníků. Agentura PRAM Consulting se může stát i vaším profesionálním průvodcem na cestě k lepšímu PR.

Žádné komentáře:

Okomentovat